Trusted WordPress tutorials, when you need them most.
Beginner’s Guide to WordPress
Puchar WPB
25 Million+
Websites using our plugins
16+
Years of WordPress experience
3000+
WordPress tutorials
by experts

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W WPBeginner mamy kilka podstawowych zasad, których przestrzegamy:

  • Nie prosimy o podanie danych osobowych, chyba że naprawdę ich potrzebujemy. (Nie znosimy usług, które bez wyraźnego powodu pytają cię o takie rzeczy jak płeć czy poziom dochodów).
  • Nie udostępniamy nikomu twoich danych osobowych, chyba że w celu zachowania zgodności z prawem, rozwoju naszych produktów lub ochrony naszych praw.
  • Nie przechowujemy danych osobowych na naszych serwerach, chyba że jest to wymagane do bieżącego działania naszej witryny.

Awesome Motive Inc. („Awesome Motive”) prowadzi kilka witryn internetowych, w tym awesomemotive.com, wpbeginner.com i wiele innych. Polityką Awesome Motive jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych witryn internetowych.

Odwiedzający witrynę internetową

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Awesome Motive gromadzi informacje niebędące danymi osobowymi, które zazwyczaj udostępniają przeglądarki internetowe i serwery WWW, takie jak rodzaj przeglądarki, preferencje językowe, witryna internetowa oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania przez Awesome Motive informacji niebędących danymi osobowymi jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Awesome Motive korzystają z witryny internetowej. Od czasu do czasu Awesome Motive może wydać informacje nieosobowe w formie zbiorczej, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z witryny internetowej.

Awesome Motive gromadzi również potencjalnie identyfikujące dane osobowe informacje, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla logujących się użytkowników i użytkowników pozostawiających komentarze na naszych blogach. Awesome Motive ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentujących wyłącznie w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP komentujących na blogu są widoczne i ujawniane administratorom bloga, na którym pozostawiono komentarz.

Gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika

Niektóre osoby odwiedzające witryny internetowe Awesome Motive decydują się na interakcję z Awesome Motive w sposób, który wymaga od Awesome Motive gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Awesome Motive zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy odwiedzających, którzy komentują naszego bloga, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które chcą otrzymywać aktualizacje WPBeginner za pośrednictwem poczty e-mail, zbieramy ich e-maile. W każdym przypadku Awesome Motive gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do realizacji celu interakcji odwiedzającego z Awesome Motive. Awesome Motive nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osoby w sposób inny niż opisany poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im włączanie się w pewne działania związane z witryną internetową.

Zagregowane statystyki

Awesome Motive może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jej witryny internetowe. Awesome Motive może na przykład monitorować najpopularniejsze strony witryny wpBeginner.com lub korzystać z ekranu antyspamowego usługi Akismet w celu identyfikacji spamu. Awesome Motive może wyświetlać te informacje publicznie lub udostępniać je innym. Awesome Motive nie ujawnia jednak informacji umożliwiających identyfikację osób w sposób inny niż opisany poniżej.

Zabezpieczenie niektórych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika

Awesome Motive ujawnia informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację osoby wyłącznie tym swoim pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu Awesome Motive lub świadczyć usługi dostępne w witrynach internetowych Awesome Motive, oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza twoim krajem; korzystając z witryn internetowych Awesome Motive, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. Awesome Motive nie będzie nikomu wypożyczać ani sprzedawać informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację osoby ani informacji umożliwiających identyfikację osoby. Poza swoimi pracownikami, wykonawcami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, Awesome Motive ujawnia potencjalnie dane osobowe i dane osobowe tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne żądanie rządowe, lub gdy Awesome Motive wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw Awesome Motive, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny internetowej Awesome Motive i podałeś swój adres e-mail, Awesome Motive może od czasu do czasu wysyłać Ci e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o Twoje uwagi lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z Awesome Motive i naszymi produktami. Do przekazywania tego rodzaju informacji używamy przede wszystkim naszych różnych blogów produktowych, więc spodziewamy się ograniczyć ten rodzaj e-maili do minimum. Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem e-maila z pomocą techniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów obsługi uwag), zastrzegamy sobie prawo do opublikowania jej, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. Awesome Motive podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację użytkownika i jego danych osobowych.

Pliki ciasteczka

Plik ciasteczka to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. Awesome Motive wykorzystuje pliki ciasteczka, aby pomóc Awesome Motive zidentyfikować i śledzić odwiedzających, ich korzystanie z witryny internetowej Awesome Motive oraz preferencje dostępu do witryny. Odwiedzający Awesome Motive, którzy nie życzą sobie umieszczania plików ciasteczka na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki ciasteczka przed korzystaniem z witryn internetowych Awesome Motive, z tą wadą, że niektóre funkcje witryn internetowych Awesome Motive mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików ciasteczka.

Transfery biznesowe

Jeśli Awesome Motive lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Awesome Motive zakończy działalność lub wpisze się w stan upadłości, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione lub nabyte przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca Awesome Motive może nadal wykorzystywać twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na którejkolwiek z naszych witryn internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki ciasteczka. Te pliki ciasteczka pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę online, aby zebrać informacje o Tobie lub innych osobach korzystających z Twojego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym między innymi dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików ciasteczka przez Awesome Motive i nie obejmuje korzystania z plików ciasteczka przez reklamodawców.

Komentarze

Komentarze i inne treści przesłane do usługi antyspamowej Akismet nie są zapisywane na naszych serwerach, chyba że zostały oznaczone jako fałszywie pozytywne, w którym to przypadku przechowujemy je wystarczająco długo, aby wykorzystać je do ulepszenia usługi w celu uniknięcia fałszywych alarmów w przyszłości.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian jest prawdopodobnie niewielka, Awesome Motive może zmieniać swoją Politykę prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania. Awesome Motive zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie przez Ciebie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczać akceptację takich zmian.